АЛГЕБРА 10 клас

10 листопада.

Текст  самостійної  роботи.


                            

Підготовка до контрольної роботи. 

Виконайте всі  завдання, крім  № 1 та № 3 Метод інтервалів


1. Схема розв’язування нерівності методом інтервалів :

 1. Привести нерівність до такого виду, де в лівій частині знаходиться функція, а в правій 0.

 2. Знайти область визначення функції.

 3. Знайти нулі функції, тобто розв’язати рівняння f(x)=0

 4. На числову пряму нанесемо область визначення функції і за допомогою нулів розіб’ємо її (область визначення) на інтервали.

 5. Визначити знаки функції на отриманих інтервалах.

 6. Вибрати інтервали, де функція набуває необхідних значень і записати відповідь.

 

Приклад  Розв'язати нерівність (x-3)(x+5)(4-x)≥0.

Обчислення: Такі нерівності розв'язують методом інтервалів.
Суть методу полягає в нанесенні всіх точок в порядку зростання на числову вісь. Далі визначаємо знак функції в одному з інтервалів. В усіх наступних вони будуть чергуватися "мінус, плюс, мінус".
Виняток становлять кратні корені, це наприклад вирази в парних степенях. При переході через такі точки функція не змінює знаку.
Зараз Ви це все побачите з наступних тестових завдань.
Винесемо -1 з останніх дужок і помножимо цю нерівність на -1:
-1•(x-3)(x+5)(x-4)≥0, отже
(x-3)(x+5)(x-4)≤0 (знак нерівності змінили!)
Розв'яжемо відповідне рівняння:
(x-3)(x+5)(x-4)=0, звідси отримаємо x1=3, x2=-5 і x3=4.
Нанесемо їх на числову пряму і побудуємо інтервали.
Підстановкою точки x=0 перевіряємо знак на проміжку [-5;3], на сусідніх знаки чергуються.

Оскільки тепер a>0 то починаємо будувати інтервали над віссю Ox, (для a<0 треба було б починати з «-», тобто будувати під віссю Ox);
так як знак нерівності «менше (або дорівнює) нулю», то беремо у відповідь ті інтервали, у яких крива знаходиться під віссю Ox (і на осі Ox), тобто
x∈(-∞;-5]∪[3;4].
Відповідь:А.

Для самостійної роботи  виконайте вправи 5.1, 5.3, 5.5 вашого  підручника. 

Немає коментарів:

Дописати коментар