11 клас Готуємося до ЗНО

 

Прогресії 

1. Арифметична прогресія

     Арифметичною прогресією називають послідовність a1,a2,...an,..., кожен член якої,починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додається одне й те саме число d, яке називають різницею арифметичної прогресії:

an+1=an+d,nN.

    Наприклад: 1, 2, 3, 4,…, n,… - арифметична прогресія, у якій a1=1d=1; 2, 4, 6,…, 2n,… - арифметична прогресія, у якій a1=2d=2.

     Визначається n-й член арифметичної прогресії за формулою

an=a1+d(n1),

де n – номер члена, an - n-й член, a1 - перший член, d – різниця прогресії.

     Кожний член арифметичної прогресії, починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх членів:

an=an1+an+12.

     Якщо всі члени деякої числової послідовності, починаючи з другого, задовольняють умові an=an1+an+12, то ця послідовність є арифметичною прогресією.

     Сума перших n членів арифметичної прогресії дорівнює середньому арифметичному першого і n-го членів цієї прогресії, помноженому на їх кількість:

Sn=a1+a2+...+an=a1+an2n.

     Суму перших n членів арифметичної прогресії можна знайти і за формулою

Sn=2a1+d(n1)2n.

2. Геометрична прогресія

     Геометричною прогресією називають послідовність b1,b2,...,bn,..., кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме число q (q≠0, |q|≠1), яке називають знаменником геометричної прогресії:

bn+1=bnq, де q0,|q|1,nN.

    Наприклад: 1, 3, 9,…, 3n-1,… - геометрична прогресія, у якій b1=1, q=3;

3,1,13,19,...3n2,... - геометрична прогресія, у якій b1=3,q=13.

     Визначається n-й член геометричної прогресії за формулою

bn=b1qn1,

де n – номер члена, bn - n-й член, b1 - перший член, q – знаменник прогресії.

     Модуль кожного члена геометричної прогресії, починаючи з другого, є середнім геометричним двох сусідніх членів:

|bn|=bn1bn+1.

     Якщо всі члени числової послідовності, починаючи з другого задовольняють умові

|bn|=bn1bn+1,

то ця послідовність є геометричною прогресією.

     Суму перших n членів геометричної прогресії можна знайти і за формулою

Sn=b1+b2+...+bn=b11qn1q.

3. Нескінченно спадна геометрична прогресія

     Нескінченно спадна геометрична прогресія – це нескінченна геометрична прогресія, знаменник q якої за модулем є меншим за 1, тобто |q|<1.

     Сумою всіх членів нескінченної спадної геометричної прогресії

Sn=b1+b2+...+bn+...

є границя, до якої прямує сума n її перших членів при нескінченному зростанні n (n).

S=limnSn.

     Ця сума визначається за формулою

S=b11q.

    Приклад. Обчисліть суму.

1+12+14+18+116+...=1112=2.

     Відповідь: 2.


Немає коментарів:

Дописати коментар